Resultaten voor duurzame bouwmaterialen

   
 
 
 
duurzame bouwmaterialen
 
Duurzame bouwmaterialen: een overzicht Renoffice.
Ook de keuze van de bouwmaterialen speelt een belangrijke rol. Lees hier hoe duurzame bouwmaterialen je woning extra groen maken. Duurzame bouwmaterialen: wat is dat? Onder duurzame bouwmaterialen vallen alle bouwmaterialen met een lage impact op het milieu. Hierbij speelt de volledige levenscyclus van het product een rol: van ontginning tot gebruik en afvalverwerking.
Publicaties WTCB.
Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf is een Belgische particuliere onderzoeksinstelling die in 1960 werd opgericht op initiatief van de beroepsorganisatie en heeft tot doel het toegepast onderzoek in de industrie te bevorderen, om aldus het concurrentievermogen te verhogen.
Duurzame bouwmaterialen Xyhlo biofinish.
Wanneer we spreken over duurzame bouwmaterialen, dan hebben we het over materialen die met een gering effect op het milieu zijn gemaakt. Maar ook over natuurlijke en hernieuwbare bronnen, de effecten op het energieverbruik bij de productie van de duurzame bouwmaterialen, het transport, de verwerking, de gevolgen voor het gebruik van de duurzame bouwmaterialen en het al dan niet vrijkomen van schadelijke stoffen.
Duurzame gebouwen Vlaamse Milieumaatschappij.
Het gebouw is volledig opgetrokken als een passiefhuis met duurzame bouwmaterialen. Het is compact, supergeïsoleerd en luchtdicht. Het gebouw heeft een K-waarde van 15. Door mechanische ventilatie met warmteterugwinning is er een goede luchtkwaliteit en een aangenaam binnenklimaat. Het besturingsgebouw heeft geen aparte verwarmingsinstallatie, maar haalt warmte uit grondwater en de serverruimte via een pomp.
Waarom een houten huis duurzaam is? IBC Massieve houtbouw te Zandhoven.
Hout is een duurzaam product. Duurzaam bouwen begint bij, hoe kan het ook anders, het gebruik van duurzame bouwmaterialen. Met hout dat afkomstig is van een zorgvuldig en evenwichtig herbebossingsprogramma, zit u in dat geval helemaal goed. Deze programmas staan namelijk in voor een strenge selectie van gewonnen bomen en zorgen voor de aanplanting van nieuwe exemplaren, zodat er geen definitieve aantasting van de natuur plaatsvindt.
Bouwsite.be bouwbeurs bouwmaterialen Terca: duurzaam en ecologisch bouwenb met baksteen. Bouwsite Wienerberger Terca Gevelstenen, binnenmuurstenen en kleiklinkers Bouwmaterialen Bouwbeurs Bouwen en ve
Ze evalueren zowel de emissies en de gebruikte grond en toeslagstoffen als het energie en waterverbruik, het verpakkingsmateriaal, het transport, de afvalproductie en verwerking. Sinds 1996 is natureplus voor bouwmaterialen en producten wat het Biogarantie-label is voor voeding en FSC voor verantwoord hout.
Duurzaam ontwerpen Wikipedia.
Duurzame energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. Vormen van duurzame energie zijn bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie, bronnen die nog vele eeuwen beschikbaar zullen zijn.
Duurzame ecologische bouwmaterialen Premies Subsidies Milieu Leven Wonen Gemeente Opwijk.
t Opwijks Archief. Markten, kermissen feesten. Suggesties aan het beleid. Home Leven Wonen Milieu Premies Subsidies Duurzame ecologische bouwmaterialen. Duurzame ecologische bouwmaterialen. Klachten of meldingen. Klik hier voor alle andere. Niet-dringend: 02 451 49 11. Politie AMOW: 052 35 50 02.
Biobased bouwmaterialen voor duurzaam bouwen.
Home EPB nieuws EPB nieuws Biobased bouwmaterialen voor duurzaam bouwen. Biobased bouwmaterialen voor duurzaam bouwen. Biobased bouwmaterialen voor duurzaam bouwen. Veel bedrijven zijn op zoek naar mogelijkheden voor duurzame bouw en energiebesparing. Hierbij wordt onder andere gefocust op het gebruik van biobased bouwmaterialen.

Contacteer ons